VAD ÄR GDPR?

GDPR är en ny förordning som gäller inom hela EU från och med den 25 maj 2018, som innebär ökade krav gällande säkerhet vid personuppgiftsbehandling. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen, PUL. ​För skolor och kommuner innebär det högre krav på personuppgiftshanteringen i alla led och de bör därför försäkra sig om att underleverantörer och samarbetspartners är väl insatta i, och har system för att uppfylla, de nya reglerna.

KUNGSFOTOS ANSVAR

Som medlemmar i SER, Sveriges Elevfotografers Riksförbund, kommer Kungsfoto att anpassa verksamheten efter samtliga krav som GDPR medför för oss som skolfotoleverantör. För att veta mer om GDPR i samband med skolfotografering, besök: http://www.skolfoto.org/gdpr